I många fall så är kränkningar en omedveten handling. Man tänker inte på att alla människor är olika och reagerar olika på olika saker eller att saker kan uppfattas på olika sätt. På nätet kan det även vara svårt att få fram ett skämt eller visa på ironi då man inte kan tolka varandras ansiktsuttryck eller höra tonläge på rösten. Endel är även ganska ”klumpiga” när de kommunicerar och skriver direkt allt man tänker trots att det inte var exakt det man menade och då kan det bli lite fel.

Tydliggör för barnen vad som är ok och inte ok att skriva till andra och även vad som kan kategoriseras som mobbning och kränkningar. Man ska inte göra det mot andra och man ska inte själv acceptera att bli utsatt för kränkande behandling