Är ni intresserad av föreläsningar inom nätmobbning och etik på nätet ht 2013?

Arbetet är i full gång och jag tar in bokningar inför hösten löpande. Är ni intresserade av att jag kommer ut till er och föreläser om nätmobbning och etik på nätet så besök www.nexpo.se

Vid bokningar av föreläsningar så ingår det:
– Föreläsningar
– Konkreta värderingsövningar och lektionsförslag som berör bla etik på nätet, grupptryck, attityder i kommunikation med andra, personuppgiftslagen, källkritik, vanliga brott på nätet etc
– Uppföljnings/diskussionsmaterial för eleverna kopplat till elevföreläsningen (cirka 9 sidor)
– Instuderingsmaterial för pedagoger
– Instuderingsmaterial för föräldrar
– Lärarmaterial för att hålla ett föräldramöte som uppföljning
– förslag på elevarbeten som uppföljning
– Mall för enkätundersökning
– Handlingsplan vid mobbning och digitala kränkningar
– Mall för IT-regler
– Dokumentation
– Möjlighet för elever, lärare och föräldrar att ställa frågor i efterhand via e-post eller på facebook till föreläsaren

Jag har goda referenser och har samarbetat med bla Rädda barnen sedan 7 år tillbaka och författar bla deras utbildningsmaterial när det gäller nätmobbning och etik på nätet.

Har du några andra frågor så får du gärna höra av dig

Mvh
Niclas Ottosson