Mycket på nätet är bra och mycket är dåligt. Allt är inte sant, allt är inte heller falskt och alla är inte den som de utger sig för att vara. Frågan blir då, vad och vem kan man lite på?

Svaret är att på nätet är inte allt svart eller vitt. Man får gå på magkänslan i många fall och försöka förlita sig på de erfarenheter som man har från andra situationer eller sidor.

Att vara källkritisk till hemsidor (fundera på detta):

1: Är det en privat hemsida?

2: Finns datum utsatt på hemsidan/ materialet?

3: Finns det någon information om den som har gjort hemsidan/ materialet?

4: När är hemsidan senast uppdaterad alternativt när är materialet skrivet?

5: Vem har skapat hemsidan/materialet samt finns det kontaktuppgifter?

Att tänka på när man kommunicerar med andra människor

1: Är inlägget knytet till ett konto eller är det ett öppet forum?
Vid öppna forum och chatter så kan man vara anonym och även utge sig för att vara andra

2: Om det är ett konto, är kontot aktivt (dvs att någon använder det på ett normalt sätt, lägger ut bilder på sig själv/andra, har likes och kommentarer, är inloggad ofta m.m)?

Att tänka på när barnen har konflikter på nätet med kompisar:

1: Är han/hon verkligen den som den utger sig för att vara eller är det någon annan som skriver från kompisens konto?
Skulle verkligen kompisen skriva detta, använda det här språketbruket, de här orden etc?

2: Är det verkligen min kompis konto, smeknamn eller mejladress som detta kommer ifrån?
Det kan vara någon bokstav som hamnat fel, en punkt som hamnat mitt i eller ett underscore exempelvis