När man själv var yngre hade föräldrarna inte alltid ”koll” på vad man gjorde när man rände ute på stan. Som förälder kan man ju inte alltid vara på alla ställen samtidigt. De gjorde dock sitt bästa genom att ringa andra föräldrar, ibland röra sig på platser som var populära och prata med ens kompisar för att se om det stämde överrens med vad man själv sagt.

Använd metoden ”Att googla”

1: Sök på barnets namn med citationstecken

2: Sök på barnets namn samt ort utan citationstecken

3: Sök på barnets namn samt ort med citationstecken

4: Sök på barnens smeknamn

Att använda ”” på google innebär att man söker på EXAKT det man skrivit. Använder man det inte så finner google hemsidor med orden man skrivit blandat