Om barnet blir kränkt på nätet – steg för steg

Digitala kränkningar är bland annat:
Ett barn som utsätts för kränkande behandling via digitala medier exempelvis internet, mejl, gästböcker, kränkande fotografier eller filmklipp, sms, mms m.m
Identifiering och kartläggning

1: Identifiera problemet
Samtala med barnet och ta reda på genom vilka digitala medier den kränkande behandlingen sker
– Mobiltelefon eller internet alternativt annat?

2: Var utspelar sig problemet?
Vilka hemsidor? Communitys, chatt, msn (messengertjänster), bilder som sprids, mobiltelefon (sms, mms, telefonterrorisering) etc

3: Hur utspelar sig problemet?
Inlägg i gästböcker (tex communitys), blockering på msn, bilder som tas från duschar, filmklipp som sprids etc

4: Vilka är delaktiga i problemet
Offer
kränkaren
de som hänger på
åskådare

Åtgärder

5: Samtala med barnet/barnen som är delaktiga

6: Samtala med föräldrarna
– Presentera de bevis som finns

7: Koppla in skolan

8: Polisanmäl
– Mycket av det som gör att man blir kränkt är konkreta lagbrott

Viktigt är att ha sparat så mycket som möjligt av kränkningarna för att kunna visa upp om det behövs vid en konfrontation