samtal om sociala medier

Alltfler använder sociala funktioner på en vardaglig basis men frågorna som man behöver ställa sig är: Hur använder jag dem egentligen och vem kan ta del av det som jag gör?

Prata med era barn och fråga:

Är det ok att skriva vad som helst på bloggar och communities?

Har de tänkt igenom vilka de har som vänner och varför de har dem?

Hur gör de med okända människor som vill adda dem?

Hur agerar de när det kommer obehagliga människor?

Tänker de noga på vad de delger andra?
-Utgå från att allt finns kvar för all framtid