Om man som förälder använder sig av ett datorkontrakt så är det viktigt att barnet självmant går med på det och att det inte blir något ”tvång”. Detta kan lösas genom att ha ”morötter” exempelvis att man går med på det här om man får något annat i utbyte typ längre datortid, något annat som man tycker är roligt, en upplevelse med familjen etc. Kom även ihåg att det inte bör vara något livstidskontrakt utan en viss tid som det gäller och sedan får man förnya det.

Föräldrar – datorkontrakt för internet i hemmet (PDF för utskrift)

Datorkontrakt för________________________________________

1: Jag lägger inte upp bilder/videoklipp på mig själv eller på andra på nätet som kan vara pinsamma eller kränkande. Är jag tveksam lägger jag inte ut det.

2: Jag ger inte ut alltför personlig information om mig själv på nätet (personnummer, lösenord, mobilnummer, adress etc), alltså sådant som kan användas emot mig

3: Jag ger endast ut e-postadress, msn (messengertjänt) etc till personer som jag är helt säker på vilka det är. Är jag osäker pratar jag med mina föräldrar.

4: Jag träffar inte någon person i verkligheten som jag mött på internet utan att först ha pratat med mina föräldrar

5: Jag berättar för mina föräldrar så fort som något känns obehagligt eller inte ok eller om någon okänd tar kontakt med mig utan att jag vill

6: Jag skickar inte otrevliga meddelanden eller är elak mot någon på nätet. Om någon är det mot mig så berättar jag det omgående för mina föräldrar.

7: Jag går inte in på hemsidor som har material som kan vara stötande, kränkande eller på annat sätt obehagligt eller olagligt material

8: Övrigt:_______________________________________________________

9: Morot:_______________________________________________________

Detta kontrakt ska gälla från och till (datum):__________________________

Dagens datum _________________________________________________

Underskrift barnet ______________________________________________

Underskrift förälder/rar____________________________________________