Materialet på den här sidan mot föräldrar är en ”reminder” från min föreläsning och är för personligt bruk dvs det får inte spridas vidare på bloggar eller andra hemsidor och får heller inte användas i komersiellt syfte

Punkter:

Lär barnen att vara kritiska till det som finns

Om det ligger bilder på ditt barn på nätet – steg för steg

Om barnet råkar ut för kränkande behandling – steg för steg

Samtala:

Tips för ett bra samtal

Samtal om bilder

Om kränkningar

Om social medier

Övrigt

Kom-ihåg-lappar vid datorn

Tydliggör vad som är kränkande behandling