Pedagog

Materialet på pedagogsidan är en dokumentation för min föreläsning mot pedagoger där jag går igenom hur de ska genomföras men i de flesta finns det med en handledning vilket gör att de kan användas utan att man har varit på pedagogföreläsningen.

Allt detta material är jag, Niclas Ottosson, skapare av och har upphovsrätt till och lägger ut det för att fler ska kunna arbeta mot digitala kränkningar och nätmobbning och ni får gärna använda det helt fritt INOM skolan och kopiera och revidera i lektionssyfte och gör ni det är jag tacksam om mitt namn finns med på något sätt väl synligt.

Det är inte tillåtet att lägga ut detta material på andra hemsidor eller påverka på ett sådant sätt att någon tror att någon annan skapat det och det är inte heller tillåtet för andra att använda det i komersiellt syfte.

Lektionsförslag
Pedagog – lektionsförslag på personuppgiftslagen (PDF)
Pedagog – lektionsförslag på brott på nätet (PDF)
Pedagog – Lektionsförslag på källkritik (PDF)
Pedagog – brainstorma med eleverna och tydliggör vad som är digitala kränkningar (PDF)
Pedagog – brainstorma med eleverna och tydliggör hur man uppträder sjysst på nätet (PDF)
Att tänka på vid källkritik (PDF) kommer snart

Läxor
Pedagog – Bra sidor (PDF)
Pedagog – dagbok om nätet (PDF)
Pedagog – använda nätet som källa som underlag för prov (PDF)
Källritik 2 (kommer snart)

Värderingsövningar
Lappmetoden (PDF)
linjeövning (PDF)
Vad skulle du ha gjort metoden (PDF)
reflektionslådan (PDF)
Linjeövning 2 ” I tanken eller fysisk ställningstagande” (Beställning)

Övrigt 
Pedagog – enkät (PDF)
Pedagog – Handlingsplan (PDF)
Pedagog – Mall för IT regler för skolan (PDF)
Pedagog – skapa nätverk/ föräldrasamverkan i klassen (PDF)