Materialet på pedagogsidan är en dokumentation för min föreläsning mot pedagoger där jag går igenom hur de ska genomföras men i de flesta finns det med en handledning vilket gör att de kan användas utan att man har varit på pedagogföreläsningen.

Utöver det material som ligger öppet så finns det även ytterligare material att köpa för de skolor som inte har haft en utbildningsdag (detta material ingår för de skolor där jag har föreläst).
Maila niclas.ottosson@nexpo.se för mer information

Allt detta material är jag, Niclas Ottosson, skapare av och har upphovsrätt till och lägger ut det för att fler ska kunna arbeta mot digitala kränkningar och nätmobbning och ni får gärna använda det helt fritt INOM skolan och kopiera och revidera i lektionssyfte och gör ni det är jag tacksam om mitt namn finns med på något sätt väl synligt.

Det är inte tillåtet att lägga ut detta material på andra hemsidor eller påverka på ett sådant sätt att någon tror att någon annan skapat det och det är inte heller tillåtet för andra att använda det i komersiellt syfte.

Innehållsförteckning

Förslag på upplägg

Temadag

Tema nätmobbning

Lektionsförslag
Använda nätet som källa för prov-
Brott på nätet-
Enkätundersökning-
Personuppgiftslagen-
Tankekarta
Temadag-
Utställning om sociala medier-

Värderingsövningar
Lappmetoden-
Linjeövning-

Läxor
Bra sidor-

Diskussionsmaterial
Case
Dagbok om nätet-
Diskussionsmaterial till föräldramöte-
Diskussionsmaterial till personalmöte
Efterarbete med diskussionsmaterial-
Reflektionslådan som underlag för diskussion-
Reflektionslådan som underlag för föräldramöte-

Övrigt
Chattspråket-
Datorvård – checklista-
Datorvård – egenkontroll-
Olika sätt att spara-
Fiktiv handlingsplan
Mall för IT-regler-

Tips
Olika sätt att spara
Spara – kryssa – rapportera
Föräldrar – Lär dig mer-